Các khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội được như sau:

- Những khoản tính đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018 (quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4 của Thông tư) bao gồm:

 • Phụ cấp lương (Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)
 • Phụ cấp chức vụ, chức danh.
 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thâm niên.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp lưu động.
 • Phụ cấp thu hút.
 • Những phụ cấp có tính chất tương tự.

- Những khoản không tính đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến.
 • Tiền ăn giữa ca.
 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Những khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

>>Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới