Biểu mẫu Luật dân sự

Quyền chuyển đổi giới tính - Quy định mới của BLDS năm 2015

Quyền chuyển đổi giới tính - Quy định mới của BLDS năm 2015

Quyền chuyển đổi giới tính – Quy định mới của BLDS năm 2015 Sáng 24/11/2015, Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015), trong đó có quy định về chuyển đổi giới tính và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong tổng số 446 đại biểu tham gia có ...
Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật ...
Đại diện theo Bộ luật dân sự năm 2015

Đại diện theo Bộ luật dân sự năm 2015

Đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác theo pháp luật hoặc theo ủy quyền để xác lập, thực hiện một giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Theo đó, pháp luật Việt Nam có những quy định riêng về phần đại diện trong Bộ luật dân ...
Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Trong thực tế, có nhiều người lập di chúc trong đó truất quyền hưởng di sản của con, vợ hoặc chồng vì nhiều lí do như: con cái không chăm sóc chu đáo, vợ chồng có nhiều xích mích… Tuy nhiên, việc truất quyền thừa kế có được pháp luật cho phép hay không ...
Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật dân sự 2015

Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật dân sự 2015

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. BLDS năm 2015 gồm 27 chương, 689 điều với một ...
Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm dân sự mà theo đó thì khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình gây tổn hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình gây ra. Trong đó, bao gồm 2 loại trách nhiệm bồi thường, bồi ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới