Thủ tục Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (Sau đây gọi tắt là Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm – ATVSTP)

Công ty Luật TNHH Đại Dương Long là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo đánh giá cơ sở và đại diện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại Luật Đại Dương Long bao gồm:

  • Tư vấn quy định của pháp luật đối với các loại hình cơ sở hoạt động liên quan đến thực phẩm;
  • Đánh giá, thẩm định mức đáp ứng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở và hướng dẫn khắc phục hoàn thiện;
  • Đại diện đăng ký cấp Xác nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân sự cơ sở;
  • Hướng dẫn tập hợp tài liệu và xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm;
  • Nộp hồ sơ đăng ký và bàn giao kế quả là Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm;

Điều kiện để xin cấp phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở kinh doanh:

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thẩm quyền xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm

  • Danh mục hàng hoá/sản phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ y tế - Phụ Lục 1
  • Danh mục hàng hoá/sản phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phụ Lục 2
  • Danh mục hàng hoá/sản phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương- Phụ lục 3.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)

TT

Tên sản phẩm/ nhóm sản phẩm

Ghi chú

1 Nước uống đóng chai  
2 Nước khoáng thiên nhiên  
3 Thực phẩm chức năng  
4 Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng  
5 Phụ gia thực phẩm  
6 Hương liệu thực phm  
7 Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  
8 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó
9 Đá thực phm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Các sản phm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)

TT

Tên sản phẩm/ nhóm sản phm

Ghi chú

I Ngũ cốc  
1 Ngũ cốc  
2 Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,…) Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột.
II Tht và các sản phẩm từ tht  
1 Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,…)  
2 Phụ phm ăn được của gia súc, gia cm (nội tạng, xương, chân, c, cánh, mỡ, máu,…)  
3 Sản phm chế biến từ thịt và phụ phm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin…) Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
4 Sản phm phi chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,…) Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý.
III Thủy sản và sản phẩm thuỷ sản (bao gồm các loài lưỡng cư)  
1 Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, ct lát, bóc vỏ, cán mỏng,…)  
2 Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,… của các loài thủy sản)  
3 Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen… kcả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất htrợ chế biến) Trừ thực phẩm chức năng do BY tế quản lý
4 Mỡ và dầu có nguồn gc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do Bộ Y tế quản lý.
5 Sản phm thủy sản phi trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,…) Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý.
6 Rong biển, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm thực phm Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tếquản lý.
IV Rau, củ , quả và sản phẩm rau, củ, quả  
1 Rau, củ, quả tươi và sơ chế (ct mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,…) Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm ging
2 Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tm bột, ngâm dm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,…) Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do BCông Thương quản
V Trứng và các sản phm từ trứng  
1 Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư  
2 Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến(bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,…)  
3 Các loại thực phẩm phi chế có chứa trứng, bột trứng Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương qun lý.
VI Sữa tươi nguyên liệu  
VII Mật ong và các sản phẩm từ mật ong  
1 Mật ong nguyên cht, cô đặc, pha loãng  
2 Sáp ong, phn hoa, sữa ong chúa có ln hoặc không có mật ong  
3 Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phn hoa, sữa ong chúa Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý.Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý.
VIII Thực phẩm biến đổi gen  
IX Muối  
1 Muối biển, muối mỏ  
2 Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác  
X Gia vị  
1 Gia vị đơn chất, hn hp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,…) Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,…) do Bộ Công Thương quản lý
2 Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt  
3 Tương, nước chm  
4 Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền  
XI Đường  
1 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn  
2 Đường khác (kcả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen)  
3 Mật thu được từ chiết xut hoặc tinh chế đường  
XII Chè  
1 Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý.
2 Các sản phẩm trà từ thực vật khác Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bô Công Thương quản lý.
XIII Cà phê  
1 Cà phê hạt tươi, khô, cht chiết xut, tính cht và các chất cô đặc từ cà phê  
2 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý.
XIV Ca cao  
1 Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, Bơ ca cao, mvà dầu ca cao; Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác  
2 Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quản lý.
XV Ht tiêu  
1 Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền  
2 Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền  
XVI Điều  
1 Hạt điều  
2 Các sản phẩm chế biến từ hạt điều Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý.
XVII Nông sản thực phẩm khác  
1 Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,…) đã hoặcchưa chế biến  
2 Các sản phẩm có ngun gc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến(măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trdầu; vỏ, r, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,…) Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
3 T yến và các sản phẩm từ t yến Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý.
4 Sản phẩm ngun gc từ côn trùng dùng làm thực phẩm(châu chấu, dế, nhộng tằm, …)  
XVIII Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý  
XIX Nước đá sử dụng đbảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.  

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)

TT

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm

Ghi chú

I Bia  
1 Bia hơi  
2 Bia chai  
3 Bia lon  
II u, Cn và đ ung có cn Không bao gm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý
1 Rượu vang  
1.1 Rượu vang không có gas  
1.2 Rượu vang có gas (vang n)  
2 Rượu trái cây  
3 Rượu mùi  
4 Rượu cao độ  
5 Rượu trng, rượu vodka  
6 Đ ung có cn khác  
III c giải khát Không bao gm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý
1 Đ ung đóng hộp, bao gm nước ép rau, quả  
2 Nước giải khát cn pha loãng trước khi dùng  
3 Nước giải khát dùng ngay, Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý
IV Sữa chế biến Không bao gm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
1 Sữa dạng lỏng (bao gm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác)  
1.1 Các sản phẩm được thanh trùng bng phương pháp Pasteur  
1.2 Các sản phẩm được tiệt trùng bng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác  
2 Sữa lên men  
2.1 Dạng lỏng  
2.2 Dạng đặc  
3 Sữa dạng bột  
4 Sữa đặc  
4.1 Có bsung đường  
4.2 Không bsung đường  
5 Kem sữa  
5.1 Được tiệt trùng bng phương pháp Pasteur  
5.2 Được tiệt trùng bng phương pháp UHT  
6 Sữa đậu nành  
7 Các sản phẩm khác từ sữa  
7.1  
7.2 Pho mát  
7.3 Các sản phẩm khác từ sữa chế biến  
V Du thc vt Không bao gm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tếquản lý
1 Du hạt vừng (mè)  
2 Du cám gạo  
3 Du đậu tương  
4 Du lạc  
5 Du ô liu  
6 Du cọ  
7 Du hạt hướng dương  
8 Du cây rum  
9 Du hạt bông  
10 Du dừa  
11 Du hạt cọ hoặc dâu cọ ba-ba-su  
12 Du hạt cải hoặc du mù tạt  
13 Du hạt lanh  
14 Du thu du  
15 Các loại du khác  
VI Bột, tinh bột Không bao gm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
1 Bột mì hoặc bột meslin  
2 Bột ngũ cc  
3 Bột khoai tây  
4 Malt: rang hoặc chưa rang  
5 Tinh bột: mì, ngô, khoai tây, sn, khác  
6 Inulin  
7 Gluten lúa mì  
8 Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến…  
9 Sản phẩm từ tinh bột sn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự  
VII Bánh, mt, kẹo Không bao gm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
1 Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn  
2 Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự  
3 Bánh bột nhào  
4 Bánh mì giòn  
5 Bánh gato  
6 Các loại kẹo cứng, mm có đường không chứa cacao  
7 Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường  
8 Kẹo sô cô la các loại  
9 Mứt, thạch trái cây, bột nghin và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu  
10 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu  
11 Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác  
VIII Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.  
         


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới