Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (loại 2)

Các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện xử lý các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này; các cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thông quan cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu hàng hóa; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa lựa chọn phương thức thực hiện các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ban hành ngày 03/6/2016


Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm:

  1.  Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo các chỉ tiêu thông tin tại Mu 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

  2. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

  3. Hóa đơn;

  4.  Kết quả đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận hp quy hoặc Chứng thư giám định);

  5. Hp đồng (với hàng hóa là sản phẩm thép cốt bê tông);

  6. Danh Mục hàng hóa (Packing list);

  7.  Kết quả xử lý của cơ quan xử lý gồm:

  8. Đối với các cơ quan xử lý được phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ: Xác nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng (theo các chỉ tiêu thông tin tại Mu 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này) hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này;

  9.  Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng hóa về bảo quản hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài chính quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này..

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

NẾU CÓ VƯỚNG MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ 0988.876.556 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, HỖ TRỢ

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới