Thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là một trong những quy trình giám sát chất lượng rất chặt chẽ và mất thời gian, đặc biệt là các tiêu chuẩn của nước ngoài, do đó có nhiều vướng mắc và khó khăn. Công ty Luật Đại Dương Long xin tư vấn về thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm trong nước cũng như nước ngoài như sau:

 1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm trong nước
 2. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm Thực phẩm thông thường
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
 • Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện VS ATTP (02 bản sao y công chứng)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng). 
 • Mẫu sản phẩm (03 mẫu) 
 • Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
 • Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương  

 

 1. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm  
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm
 • Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
 • Mẫu sản phẩm (03 mẫu) 
 •  Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)
 • Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  - Bộ Y Tế 
 1. Hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu
 2. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm Thực phẩm thông thường
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis - CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
 • Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
 • Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y Tế  
 1. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis - CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).  
 • Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
 • Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)
 • Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y Tế 


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới