Thủ tục công bố phụ gia thực phẩm - Hương liệu thực phẩm

Vấn đề khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng hiện nay đó chính là mức độ an toàn mà các chất phụ gia được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là yếu tố bắt buộc khi lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Vì vậy, theo quy định của nhà nước, các sản phẩm phụ gia thực phẩm chỉ được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh tại thị trường Việt Nam các phụ gia thực phẩm trong danh mục và phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

1, Cơ sở pháp lý.

- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010.

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

- Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

2, Chuẩn bị hồ sơ.

a, Đối với công bố chất lượng phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) ngành nghề đăng ký kinh doanh phải có chức năng sản xuất thực phẩm.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố) do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp.

- Nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn có đóng dấu của doanh nghiệp.

- 03 mẫu sản phẩm.

b, Đối với công bố chất lượng phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) ngành nghề đăng ký kinh doanh phải có chức năng sản xuất thực phẩm.

- Giấy phân tích thành phần, bản gốc hoặc bản sao hợp thức hóa lãnh sự quán Việt Nam, trường hợp không có giấy phân tích thành phần thì phải cung cấp kết quả kiểm nghiệm tại các cơ quan kiểm nghiệm có chức năng.

GHI CHÚ: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025.

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do, bản gốc hoặc bản sao hợp thức hóa Lãnh sự quán Việt Nam.

- Nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ có đóng dấu của doanh nghiệp công bố tại Việt Nam.

- Mẫu sản phẩm.

3, Nơi cấp công bố

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Bộ y tế.

4, Thời gian công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm.

- Thời gian hoàn tất công việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm có giá trị 03 năm.

 Xem thêm: Thủ tục công bố chất lượng hạt điều

Công bố hợp quy phẩm màuTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới