Thủ tục công bố hợp quy thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT , tất cả các sản phẩm liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu phải tiến hành thủ tục Công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường.

1. Căn cứ pháp lý

 • Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin.
 • Thông tư 42/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục các thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin phải tiến hành cả hai thủ tục chứng nhận và công bố

+ Phụ lục 1 của Thông tư 42/2016/TT-BTTTT: Danh mục thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Chứng nhận và Công bố.

+ Phụ lục 2 của Thông tư 42/2016/TT-BTTTT: Danh mục thiết bị chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Công bố (không bắt buộc phải Chứng nhận)

2. Thủ tục Công bố hợp quy

Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu là khác nhau.

Hồ sơ phải được nộp tại 1 trong 3 Trung tâm kiểm định và chứng nhận của Cục Viễn thông tùy theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm kiểm định và chứng nhận của Cục Viễn thông sẽ xem xét hồ sơ và ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” nếu hồ sơ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Bộ thông tin và Truyền thông và quy định của Cục Viễn thông.

2.1 Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục Công bố hợp quy đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 1 của Thông tư 42/2016/TT-BTTTT – Công bố hợp quy trên cơ sở Giấy chứng nhận hợp quy: Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục Chứng nhận hợp quy cho thiết bị trước.

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu Giấy Công bố hợp quy theo quy định
 • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị
 • Tài liệu kỹ thuật của thiết bị
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Mẫu dấu Công bố hợp quy ICT của doanh nghiệp
 • Kết quả thử nghiệm đối với một số thiết bị ví dụ như TCVN 7189:2009 cần phải có thêm để Công bố hợp quy cho máy tính xách tay / máy tính cá nhân để bàn có thu phát sóng vô tuyến hoặc QCVN 63:2012/BTTTT cần thêm cho smart Tivi tích hợp DVB-T2 và thu phát wifi.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại 1 trong 3 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn thông tùy theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội : các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở Miền Bắc
 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh: các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở Miền Nam
 • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng: các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp ở Miền Trung.

Quy trình đánh giá, thẩm định và xử lý hồ sơ của Cục Viễn Thông được thông báo chính thức là 07 ngày làm việc song thực tế là quy trình này có thể kéo dài hơn đối với các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông tại Tp HCM và Đà Nẵng do văn bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” phải được gửi ra Hà Nội để đóng con dấu của Cục Viễn Thông tại Hà Nội.

2.2 Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục Công bố hợp quy đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 2 của Thông tư 42/2016/TT-BTTTT – Doanh nghiệp tự đánh giá và Công bố hợp quy:

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu Giấy Công bố hợp quy theo quy định
 • Kết quả thử nghiệm của thiết bị
 • Tài liệu kỹ thuật của thiết bị
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Mẫu dấu ICT của doanh nghiệp

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới