Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản suất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

1, Thủ tục hồ sơ đăng kí:

 • Bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe theo thông tư 14 và thẻ tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm có giá trị trong vòng 1 năm, đăng kí học tập huấn có thể đăng ký tại sở y tế, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc sở công thương.
 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.
 • Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp or Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bản sao (có dấu xác nhận của tổ chức).
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí học tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2, Yêu cầu sau khóa tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cần:

 • Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.
 • Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Nội dung kiến thức chung về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.
 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

3, Các bước và thời gian thực hiện:

 • Tổ chức đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.
 • Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới