Giấy chứng nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm

Thực vật biến đổi gen được dùng để chỉ các loại thực phẩm có thành phần từ cây trồng, động vật chuyển gen – hay còn gọi là thực phẩm GM, thực phẩm công nghệ sinh học (CNSH). Hiện nay, thực phẩm GM được nhiều nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó.

+ Hồ sơ gồm xin cấp Giấy chứng nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm bao gồm

- Đơn đăng ký cấp Giấy xác nhận theo mẫu quy định.

- Báo cáo đánh giá rủi ro (kèm theo bản điện tử) của thực vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người và vật nuôi.

- Tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro theo quy định (kèm theo bản điện tử).

- Tờ khai thông tin đăng tải lấy ý kiến công chúng.

- Bản chính hoặc bản sao chứng thực và bản dịch tiếng Việt (có dịch thuật công chứng) giấy xác nhận hoặc văn bản tương đương của cơ quan có thẩm quyền cho phép được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại các quốc gia khác (nếu có).

- Các tài liệu khoa học tham khảo, các nghiên cứu chưa công bố, số liệu từ các đánh giá, thử nghiệm, hoặc các minh chứng khoa học khác (nếu có) mà tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng làm căn cứ để kết luận thực vật biến đổi gen nếu được cấp Giấy xác nhận không gây tác động xấu đến con người và vật nuôi.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ chính và 02 bộ photo).

+ Trình tự thực hiện.

- Bước 1: Tổ chức. cá nhân nộp hồ sơ về Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ khoa học, Công nghệ và môi trường).

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ khoa học, Công nghệ và môi trường) xem xét hồ sơ và thông báo bằng văn bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014) cho tổ chức, cá nhân đăng kí về việc chấp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian xem xét hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ khoa học, Công nghệ và môi trường) đăng tải thông tin và  bản tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro trên trang thông tin điện tử của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để lấy ý kiến công chúng; tổng hợp và gửi Hội đồng. Thời gian lấy ý kiến công chúng tối đa là 30 ngày, kể từ ngày thông tin được đăng tải.

- Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ khoa học, Công nghệ và môi trường) tổ chức Hội đồng để đánh giá hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận trong thời hạn 180 ngày. Trường hợp hồ sơ đăng ký không đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ khoa học, Công nghệ và môi trường) ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do cho tổ chức, cá nhân biết.

- Bước 5: Trường hợp hồ sơ đăng ký đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định cấp giấy xác nhận trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới