Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

Thực phẩm là một trong những nhóm mặt hàng có sản lượng xuất khẩu cao của Việt Nam. Để trở thành thực phẩm có thể xuất khẩu được cần đáp ứng các tiêu chí khắt khe theo quy chuẩn của các nơi nhập khẩu.

Theo đó việc bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu là một trong những việc quan trọng nhất. Luật an toàn thực phẩm 2010 có quy định:

Điều 41. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu

  1. Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.
  2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

Điều 42. Chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu.
  2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hồ sơ, thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xem thêm: Công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng

Quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoáTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới