Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ

Chiếu xạ thực phẩm là công nghệ sử dụng năng lượng bức xạ ion hoá để xử lý thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Thực  phẩm  chiếu  xạ  đã  được  chứng  minh  là  lành  tính  và  mang  lại những lợi ích kinh tế - xã hội to lớn. Tuy nhiên cũng giống như các công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm bằng hoá học hoặc bằng nhiệt, công nghệ chiếu xạ thực phẩm cũng đòi hỏi cơ sở chiếu xạ và cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm phải tuân thủ những yêu cầu nhất định về liều chiếu, qui cách sản phẩm và điều kiện lưu kho, vận chuyển và chế biến thực phẩm sau khi chiếu xạ.

Điều 16 luật an toàn thực phẩm có quy định về  điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ như sau:

  1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.
  2. Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ.
  3. Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.
  4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới