Danh mục sản phẩm thuộc thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện ATVSTP của Bộ Công Thương

Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, trong đó:

Vụ khoa học và công nghệ quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, Vụ thị trường trong nước quản lý cơ sở kinh doanh đối với các sản phẩm sau:

 • Rượu: từ 3.000.000 lit sản phẩm/năm trở lên
 • Bia: từ 50.000.000 lit sản phẩm/năm trở lên
 • Nước giải khát: từ 20.000.000 lit sản phẩm/năm trở lên
 • Sữa chế biến: 20.000 lit sản phẩm/năm trở lên
 • Dầu thực vật: từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
 • Bột và tinh bột: từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên
 • Cơ sở kinh doanh: quy mô trên + Đại lý bán buôn trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên, Tp. trực thuộc trung ương

Sở công thương:

Quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở không nằm trong quản lý của Bộ công thương:

 • Rượu, bia, nước giải khát
 • Sữa chế biến
 • Dầu thực vật
 • Sản phẩm chế phẩm tinh bột, bánh, mứt, kẹo
 • Bao bì chứa đựng các sản phẩm trên

Xem thêm:

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông NghiệpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới