Đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cà phê xuất khẩu

Sản lượng và xuất khẩu cà phê Việt Nam luôn tăng trưởng trong nhiều năm qua và đang đứng thứ hai thế giới, vì vậy các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê ra thị trường nước ngoài và lưu hành sản phẩm hàng hóa ra thị trường nước ngoài. Các doanh nghiệp phải xin giấy phép lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm cà phê. Các doanh nghiệp có thể chưa biết các thủ tục để xin giấy phép lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm cà phê. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm cà phê để xuất khẩu cà phê ra thị trường nước ngoài. Để biết thêm về thủ tục đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm cà phê các doanh nghiệp nên xem bài viết bên dưới.

Các thành phần hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
  • Danh mục các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp
  • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có dấu sao y bản chính)
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)
  • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cà phê
  • Giấy xác nhận công bố chất lượng sản phẩm cà phê
  • Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS

Thời gian hoàn thành và hiệu lực giấy chứng nhận

  • Thời gian thực hiện: 05 – 07 ngày làm việc (kể từ ngày ký nộp hồ sơ hợp lệ)
  • Thời gian hiệu lực giấy phép: 02 năm kể từ ngày cấp

>>Xem thêm:

- Công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phêTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới