Công bố tiêu chuẩn chất lượng trái cây nhập khẩu

Trái cây sấy là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, không kén người tiêu dùng tuy nhiên để chọn lựa một thương hiệu đảm bảo uy tín an toàn không phải là một điều dễ dàng. Ngày càng nhiều thương hiệu cạnh tranh nhau vì thế dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập gặp khó khăn trong việc phân phối, tìm đại lý bán hàng trong nguồn sản phẩm của mình.

1, Cơ sở pháp lý.

 • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
 • Nghị định 38/2012/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm.
 • Thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy đinh an toàn thực phẩm.
 • TCVN 4843:2007 Quả khô và quả sấy khô.

2, Thành phần hồ sơ

 Đối với sản phẩm nhập khẩu:

 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân)
 • Mẫu sản phẩm (02 mẫu).

3, Thời gian thực hiện công bố.

 • Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm : 7 ngày (trường hợp khách hàng chưa có phiếu kết quả kiểm nghiệm)
 • Thời gian cấp giấy chứng nhận công bố : 20 ngày
 • Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận công bố : 3 năm kể từ ngày cấp .

>>> Xem thêm: Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới