Công bố tiêu chuẩn chất lượng thịt và các sản phẩm từ thịt

Cuộc sống hiện đại ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của con người. Bên cạnh nhu cầu được ăn mặc đẹp, cuộc sống thoải mái, tiện nghi thì con người còn có nhu cầu ăn ngon, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt, từ đó con người làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Trong đó sản phẩm từ thịt là món được đa số người dùng, việc an toàn vệ sinh cũng không thể đảm bảo được cho sản phẩm lẫn sức khỏe cho người dùng cho nên công bố chất lượng là điều cần thiết.

1, Hiểu thế nào là công bố chất lượng thực phẩm?

Công bố thực phẩm nói chung và công bố chất lượng thịt và sản phẩm từ thịt nói riêng là căn cứ để các tổ chức sản xuất chứng minh sản phẩm của mình đã được kiểm soát chặt chẽ khỏi các mối nguy hại, ô nhiễm, không chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiếu dùng.

2, Cơ sở pháp lý.

- Muốn lưu hành sản phẩm từ thịt trên thì trường cần phải xét nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm từ thịt theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP ( Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 Quốc Hội) do Bộ Y tế ban hành.

- Ngoài ra, xét nghiệm sản phẩm từ thịt phải tiến hành định kỳ 06 tháng/ lần đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủy hải sản nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm từ thịt phải đáp ứng các yêu cầu theo:

+ quyết định 46/2007/QĐ-BYT ( Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm),

+ QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm,

+ QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm,

+ QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

3, Thành phần hồ sơ.

a, Đối với sản phẩm trong nước, gồm:

- Giấy phép kinh doanh bản sao y công chứng.

- Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Nhãn dự thảo.

- Phiếu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

- Mẫu sản phẩm.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

b, Đối với sản phẩm nhập khẩu, gồm:

- Giấy phép kinh doanh bản sao y công chứng.

- Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Nhãn chính sản phẩm.

- Nhãn phụ sản phẩm.

- Phiếu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

- Mẫu sản phẩm.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới