Công bố tiêu chuẩn chất lượng cháo ăn liền

Những năm gần đây, món cháo ăn liền đã được phổ biến rộng rãi hơn bao giờ hết bởi sự tiện lợi và chất dinh dưỡng mà nó đem lại cho con người trong cuộc sống hiện nay.

Vì vậy, để có thể lưu hành rộng rãi trên thị trường thì các nhà sản xuất kinh doanh cần công bố tiêu chuẩn chất lượng cháo ăn liền. 

1, Cơ sở pháp lý.

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ- CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 63/2012/NĐ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế.

2, Chuẩn bị hồ sơ.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của thương nhân chịu trách nhiệm.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cháo ăn liền.

3, Thời gian thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng cháo ăn liền.

- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 7- 10 ngày.

- Thời gian xử lý hồ sơ công bố tại cơ quan chức năng; 10 ngày làm việc.

- Thời gian hiệu lực giấy phép công bố: 03 năm kể từ ngày cấp giấy.

 >>Xem thêm:

Thủ tục công bố chất lượng hạt điều

Công bố hợp quy phẩm màuTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới