Công bố rau được sản xuất theo quy trình sản xuất rau an toàn

Dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận, công bố rau được sản xuất theo quy trình sản xuất rau an toàn được thực hiện qua các bước sau:

  1. Đơn vị chủ trì: Sở Nghiệp và PTNT
  2. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11năm 2006 của Quốc hội Khoá XI

- Căn cứ Nghị định 113/2007/NĐ-CP  ngày 28 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

- Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn..

  1. Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến xin công bố rau được sản xuất theo qui trình sản xuất rau an toàn nộp hồ sơ tại phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

            - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn giao cho người nộp và viết giấy giao nhận hồ sơ cho phòng chuyên môn.

            - Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại.

- Bước 3: Phòng chuyên môn của Sở cử cán bộ kỹ thuật để tiến hành thẩm định.

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định

- Bước 5: Thống báo bằng văn bản theo mẫu (phụ lục 7 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN) tới các tổ chức, cá nhân có hồ sơ công bố

  1. Hồ sơ: (02bộ)

- Bản công bố rau được sản xuất theo qui trình sản xuất rau an toàn Theo phụ lục 6 ( Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận;- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

  1. Thời gian thẩm định và cấp: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Kiểm nhiệm các loại dầu thực phẩm

Thu hồi đối với thực phẩm không đảm bảo an toànTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới