Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm- chất bảo quản

Chất bảo quản là các hóa chất tự nhiên hay tổng hợp được thêm vào sản phẩm như thực phẩm, dược phẩm, sơn, các mẫu phẩm sinh học v.v.. để ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra bởi sự phát triển của các vi sinh vật hay do các thay đổi không mong muốn về mặt hóa học.

Chuẩn bị hồ sơ.

a, Hồ sơ công bố chất bảo quản sản xuất trong nước:

- Bản công bố hợp quy sản phẩm (đối với các sản phẩm đã có QCVN) hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với các sản phẩm chưa có QCVN).

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm.

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo quy định BYT còn thời hạn trong vòng 06 tháng, bản gốc hoặc sao y công chứng).

- Quy trình sản xuất, thuyết minh quy trình.

- Dự thảo nội dung ghi nhãn san rphaamr và hình ảnh nhãn sản phẩm sẽ lưu hành ra thị trường.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng.

- Báo cáo đánh giá hợp quy (đối với sản phẩm đã có QCVN).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện để vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (bản sao công chứng).

b, Hồ sơ công bố chất bảo quản nhập khẩu:

- Bản công bố hợp quy sản phẩm (đối với các sản phẩm đã có QCVN) hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với các sản phẩm chưa có QCVN).

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm.

- Kết quả kiểm nghiệm có đủ các chỉ tiêu theo quy định BYT, còn thời hạn trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự).

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ cấp, trong đó có thể hiện nội dung "sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm''  (bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự).

- Quy trình sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thuyết minh quy trình.

- Dự thảo nội dung ghi nhãn phụ sản phẩm và hình ảnh nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Báo cáo đánh giá hợp quy (đối với sản phẩm đã có QCVN).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp pháp).

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (bản sao công chứng).

>> Xem thêm:

Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước mắm

Công bố hợp quy phẩm màuTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới