Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi thuỷ sản nhập khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do của hàng hóa nhập khẩu do cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong đó có ghi rõ sản phẩm là thưc ăn cho động vật

1. Các thủ tục cần thực hiện khi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản nhập khẩu nếu nằm trong danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp thức ăn chăn nuôi thủy sản dự định nhập khẩu chưa nằm trong danh mục được phép nhập khẩu tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục công nhận chất lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm.

 2. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận chất lượng.

  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do của hàng hóa nhập khẩu do cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong đó có ghi rõ sản phẩm là thưc ăn cho động vật,
  • Thành phần, chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần chất lượng chủ yếu và chỉ tiêu vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhận GMB, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương; trường hợp nhà sản xuất không có một trong những giấy chứng nhận trên thì phiếu kết quả kiểm nghiệm phải được cấp từ cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền của nước xuất xứ hoặc được công nhận bởi tổ chức chứng nhận chất lượng.
  • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đăng ký nhập khẩu (chỉ nộp lần đầu);

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu treo của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu bản gốc không phải tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có dịch thuật công chứng.

Sau khi nhận hồ sơ công bố chất lượng, nếu sản phẩm của khách hàng đáp ứng được đầy đủ quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp phải khảo nghiệm thì sản phẩm sẽ được cho phép lưu hành và bổ sung vào danh mục các sản phẩm được lưu hành tại Việt Nam. Trường hợp sản phẩm của khách hàng thuộc đối tượng phải khảo nghiệm thì khách hàng phải nộp một bộ hồ sơ xin phép khảo nghiệm để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được khảo nghiệm sản phẩm.

Sau khi được cho phép khảo nghiệm, khách hàng phải nộp hồ sơ để xin cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm để khảo nghiệm, sau khi có kết quả khảo nghiệm sẽ bổ sung kết quả khảo nghiệm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp kết quả khảo nghiệm đạt thì sản phẩm sẽ được đưa vào danh mục các sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam.

3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Sau khi sản phẩm của khách hàng được đưa vào danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khách hàng cần thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy chứng nhận thành phần sản phẩm.
  • Hợp đồng mua bán sản phẩm (bản sao có dấu của Doanh nghiệp).
  • Hóa đơn invoice nhập khẩu đơn hàng (bản sao có dấu của Doanh nghiệp).
  • Bảng kê hàng hóa (có dấu của Doanh nghiệp).


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới