Công bố chất lượng bột, ngũ cốc, tinh bột

      Hiện nay, thị trường bột ngũ cốc vô cùng phong phú, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn cho bản thân và gia đình. Vậy cho nên để đứng vững trên thị trường và chiếm được lòng tin của khách hàng thì cẩn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tốt cho sức khỏe người sử dụng.

1, Căn cứ pháp lý.

- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.

- Nghị định 38/2012/NĐ- CP.

- Thông tư 19/2012/TT- BYT.

- Thông tư 37/2010/TT- BPTNNNT ngày 25 tháng 06 năm 2010 về Ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Và một số quy chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Việt Nam khác…

2, Đối tượng phải công bố hợp quy sản phẩm từ bột, tinh bột và ngũ cốc.

- Đơn vị thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

- Đại diện công ty nước ngoài có tham gia vào lĩnh vực sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, ngũ cốc tại thị trường Việt Nam.

3, Chuẩn bị hồ sơ.

a, Đối với sản phẩm trong nước cần cung cấp các hồ sơ sau:

- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty phân phối sản phẩm ra thị trường.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân)

- Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm.

b, Đối với sản phẩm nhập khẩu cần cung cấp  thêm các hồ sơ sau:

- Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate).

- Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

- Mẫu nhãn sản phẩm.

Xem thêm: Công bố tiêu chuẩn chất lượng sữa đậu nành

Cấp phép ATVSTP cho cơ sở sản xuất nước đáTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới