Công bố bao bì thực phẩm

 Bao bì là một sản phẩm đặc biệt dùng để bao gói, chứa đựng các sản phẩm khác để bảo vệ giá trị của các sản phẩm đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ, tiêu thụ và tiêu dùng sản phẩm, đảm bảo an toàn môi trường.

Phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn tương ứng, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khao học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

Chuẩn bị hồ sơ.

- Bản công bố hợp quy sản phẩm.

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối vớ dụng cụ, vật liệu bao gói, chưa đựng thực phẩm.

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng còn thời hạn trong vòng 06 tháng, bản gốc hoặc sao y công chứng.

- Quy trình sản xuất, thuyết minh quy trình.

- Dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm và hình ảnh nhãn sản phẩm sẽ lưu hành ra thị trường.

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng.

- Báo cáo đánh giá hợp quy.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (bản sao công chứng).

Xem thêm:

Cách thức ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩmTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới