Cách ghi hạn sử dụng trên nhãn cho thực phẩm

Vấn đề ghi nhãn cho thực phẩm được Chính phủ quy định chi tiết trong Nghị định 38/2012/NĐ- CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực phẩm được chia làm 2 nhóm với cách ghi hạn sử dụng khác nhau:

- Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm tăng cường vi chất và những thực phẩm có khả năng dễ bị hư hỏng do vi sinh vật thì hạn sử dụng an toàn bắt buộc phải ghi "Hạn sử dụng" hoặc "Sử dụng đến ngày".

- Đối với nhóm những thực phẩm còn lại thì có thể ghi hạn sử dụng an toàn là "Sử dụng tốt nhất trước ngày" phù hợp với từng loại sản phẩm.

- Đối với thực phẩm ghi "Hạn sử dụng" hoặc "Sử dụng đến ngày" không được phép bán ra thị trường khi đã quá hạn.

- Đối với thực phẩm ghi "Sử dụng tốt nhất trước ngày" thì sau thời điểm này thực phẩm vẫn được phép bán trên thị trường nếu nhà sản xuất chứng minh được thực phẩm đó an toàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ghi hạn sử dụng rõ ràng theo một trong hai hình thức "Hạn sử dụng" hoặc "Sử dụng đến ngày". Chỉ nhà sản xuất thực phẩm mới có quyền kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm thực phẩm của mình và hạn sử dụng kéo dài tối đa chỉ bằng hạn sử dụng đã quy định lần đầu tiên.

- Các thực phẩm bao gói sẵn phải bắt buộc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. Nội dung ghi nhãn pahir đảm bảo trung thực, chính xác và rõ ràng.

Xem thêm: Công bố chất lượng gạo

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩmTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới